Reklama, a marketing, czy to to samo?

Reklama dźwignią handlu. O tym wiedzą niemal wszyscy. Jednak w ostatnim czasie dużo popularniejszym słowem w biznesie stał się marketing. Czym się różnią te dwa pojęcia? Przygotowaliśmy krótkie wyjaśnienie na temat różnic między marketingiem, a reklamą.

Współczesny świat biznesu nie byłby sobie w stanie poradzić bez marketingu, co do tego nie ma wątpliwości. Konsumenci przyzwyczajeni do komunikatów reklamowych, często uzależniają od ich treści swoje decyzje zakupowe. Zastanawiacie się na czym polega różnica między reklamą, a marketingiem? Odpowiadamy! Otóż ten drugi jest pojęciem znacznie szerszym. Używanie tych pojęć synonimicznie jest, więc dużym uproszczeniem. Ale przeanalizujmy oba te określenia.

Czym jest marketing?

Marketing jest nieustannym procesem, który inicjuje się już na etapie założenia marki i konsekwentnie kontynuowany w miarę jej rozwoju. Na działania marketingowe składa się cały szereg dodatkowych czynności, takich jak badanie i segmentacja rynku, czy analiza danych. Na podstawie danych uzyskanych w konsekwencji prowadzenia tych czynności opracowywana jest oferta mogąca spełnić oczekiwania naszej grupy docelowej.

Definicja reklamy

Z kolei reklama jest elementem marketingu, która polega na płatnym prezentowaniu oferty lub produktu. Funkcja informacyjna łączy się tutaj z perswazją. Jej celem zwykle jest skłonienie do kupna określonych produktów lub skorzystania z konkretnych usług. Reklama może być jawna, ukryta lub mieszana. Właściwie skonstruowany komunikat promocyjny powinien spełniać konkretne cechy, wśród których trzeba wymienić mierzalność, precyzyjne określenie grupy docelowej oraz czasu realizacji. Reklama może być emitowana poprzez różne kanały komunikacji uzależnione od naszych potrzeb oraz nakładów finansowych, którymi dysponujemy.

Zarówno marketing, jak i reklama, która jest jego częścią są niezbędnym elementem strategii współczesnych firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *